તડકો બોલે

તડાક કરતો તડકો બોલે,
પડછાયાને લઈને ખોળે.

પહેલા ફરશે ખેતર ખેતર,
જાય પછી એ પોળે પોળે.

દોડી દોડી થાકે તો, એ
સરવરમાં જઈ જાત ઝબોળે.

સામો આવે, પાછળ આવે,
છત્તરમાં એ કાણાં ખોળે.

વૃક્ષોમાં છુપાતો ફરશે,
વા’ આવે- મલકાતો ડોલે.

માનવ એનો પાક્કો દુશ્મન,
એને તો પરસેવે તોળે.

– પ્રવીણ શાહ

Advertisements

10 thoughts on “તડકો બોલે

  1. દોડી દોડી થાકે તો એ,
    સરવરમાં જઈ જાત ઝબોળે… વાહ,

    તડકા વિષેના અનોખા કલ્પનોથી સભર ગઝલ… !!

  2. સામો આવે, પાછળ આવે,
    છત્તરમાં એ કાણાં ખોળે.

    તડકાને બહુ સુ^દર રીતે નવાજ્યો આ જાનદાર ગઝલમાં, પ્રવીણભાઈએ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s