ના શક્યો

કોઇ રીતે પત્ર મારા મોકલાવી ના શક્યો,
એમને મારા વિશે કંઇ પણ જણાવી ના શક્યો !

રંજ આજે પણ જરી થઇ જાય છે એનો મને,
જે સમય મારો હતો, મારો બનાવી ના શક્યો !

ભરસભામાં હાજરી ન્હોતી તમારી એટલે,
બસ પડ્યો એ ફેર, ખુદને ઓળખાવી ના શક્યો.

આભ મારું, આ ધરા ને વૃક્ષ પણ મારાં છતાં,
કાગડો એવું વિચારે, ઘર બનાવી ના શક્યો.

એટલો ડૂબી ગયો અભિમાનમાં હું આજ તો,
કે પછી મારાપણાને પણ બચાવી ના શક્યો.

આંખ સામે આવી મંઝિલ, હાથ લાગી ના છતાં,
થાક એવો કે ‘પથિક’ ડગલું ઉઠાવી ના શક્યો.

– જૈમિન ઠક્કર ‘પથિક’

Advertisements

8 thoughts on “ના શક્યો

  1. રંજ આજે પણ જરી થઇ જાય છે એનો મને,
    જે સમય મારો હતો, મારો બનાવી ના શક્યો !

    Nice One.

  2. જરી ની જગ્યાએ સતત શબ્દ મુકતા વધારે અસરકારક શેર બનશે.

  3. વાહ સુંદર ગઝલ , બસ જરી શબ્દ ણી જગ્યા એ કૈક બીજું લાવો તો વધુ સારું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s