વારતા

વાંચ નજરોમાં ટશરની વારતા,
રાત જાગ્યા એ અસરની વારતા.

ખેપિયા પાસે હતા પત્રો ઘણા,
કોઈમાં છૂપી કસકની વારતા.

આગ ના દેખાય છે ના છે ધુઆં,
ભીતરે છૂપી તડપની વારતા.

મૌનમાં બોલાય છે, જો સાંભળો,
હોઠની પાછળ હરફની વારતા.

કૈંક ગુસ્સામાં હશે શબ્દો બધા,
ક્યાંક અટકી છે ગઝલની વારતા.

રોગની તો છે તપાસો લાખ પણ,
‘કીર્તિ’નાં લક્ષણ દરદની વારતા.

– કીર્તિકાન્ત પુરોહિત

Advertisements

6 thoughts on “વારતા

  1. કૈંક ગુસ્સામાં હશે શબ્દો બધા,
    ક્યાંક અટકી છે ગઝલની વારતા…..very nice creativity and criticism..

  2. મૌનમાં બોલાય છે, જો સાંભળો,
    હોઠની પાછળ હરફની વારતા….ખૂબ સુંદર ..

    આખી ગઝલ સબળ અભિવ્યક્તિથી ભરેલી..

  3. “ભીતરે છૂપી તડપની વારતા”…સરસ અભિવ્યક્તિ; 👍👍👍

  4. દરેક શેરમાં ”વાર્તા” ની નોખી જ અર્થચ્છાયા ઉપસે છે. ખૂબ સરસ ગઝલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s