મન મુઝાતું હોય છે

જ્યાં જવાનું હોય છે ત્યાં ક્યાં જવાતું હોય છે,
ને અગર પહોંચો છતાં, ત્યાં મન મુઝાતું હોય છે.

જાતને સળગાવ ના તું જડભરત, આખું જગત,
લોક મારે ફૂંક, જેવુ કંઇ, ઘુમાતું હૉય છે.

આયનાના દેશમાં ચહેરો છુપાવો ક્યાં સુધી ?
છે જે ભીતર એ જ તો મ્હોં પર છવાતું હોય છે.

આ સદીની કારમી બસ એ જ ઉપલબ્ધિ જુઓ,
હોય હસવાની ઘડી પણ ક્યાં હસાતું હોય છે ?

કંટકોની બીકથી ફૂલો સજાવ્યા આંગણે,
પણ ફૂલો ડંખે પછી ક્યાંથી બચાતું હોય છે ?

જીતવાની ચાલ ‘પ્રજ્ઞા’ ની વિરાસત છે છતાં,
સામે સગપણ હો ઊભા તો ક્યાં રમાતું હોય છે ?

– પ્રજ્ઞા વશી

Advertisements

12 thoughts on “મન મુઝાતું હોય છે

  1. જીતવાની ચાલ ‘પ્રજ્ઞા’ ની વિરાસત છે છતાં,
    સામે સગપણ હો ઊભા તો ક્યાં રમાતું હોય છે ?

    સરસ મક્તા સાથે સુંદર અભિવ્યક્તિ.

  2. આ સદીની કારમી બસ એ જ ઉપલબ્ધિ જુઓ,
    હોય હસવાની ઘડી પણ ક્યાં હસાતું હોય છે ?…… કેવી કરૂણતા !!!!

    આખી ગઝલ અર્થપૂર્ણ અભિવ્યક્તિથી ભરેલી…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s