પાણી પાણી

આભે જ્યાં ઉચ્ચારી વાણી,
ધરતી થઈ ગઈ પાણી પાણી!

ચાર હતી રાજાને રાણી,
સૌને થાવું’તું પટરાણી.

ચારેબાજુ જોઈ પાણી,
તરસ બિચારી બહુ મૂંઝાણી.

લાડ કરે બેસાડી ખભ્ભે,
જાણે લતા હો તરુની ભાણી.

હુકમ થયો છે ભરવાનો ને,
ડોલ મળી છે સાવ જ કાણી.

એકાદો જ્યાં શે’ર લખાયો,
લાગ્યું થઈ ગઈ આજ કમાણી!

સિંહાસને જ્યાં ખાંસી ખાધી,
ક્યાંની ક્યાં એ વાત ફેલાણી !

સૌની સામે હસતું રહેવું,
એક પ્રકારે એ ય છે લ્હાણી.

સહેજ કર્યું મેં મન મીઠું ત્યાં,
ફરી જુઓ કીડીઓ ઊભરાણી!

ઘાટીઓનું મૌન સુણીને,
મેં મૂકી કોરાણે વાણી.

પાછું પંડમાં આવે બચપણ,
બા ફોડે જ્યાં ઘરમાં ધાણી.

વાદળ દે વરસાદી સિક્કા,
કરે કદી ના એ ઊઘરાણી.

– રાકેશ હાંસલિયા

Advertisements

6 thoughts on “પાણી પાણી

 1. ટૂંકી બહરના દરેક શે’ર કાબિલ-એ-દાદ..

  મોજ લાવી દીધી.. રાકેશભાઈ.. !!

 2. લાડ કરે બેસાડી ખભ્ભે,
  જાણે લતા હો તરુની ભાણી.

  સહેજ કર્યું મેં મન મીઠું ત્યાં,
  ફરી જુઓ કીડીઓ ઊભરાણી!

  સન્મિત્ર રાકેશની નાવીન્યસભર કલ્પનોથી સભર સરસ ગઝલ.

 3. ટૂંકી બહેરમાં મજાની રચના.

  સહેજ કર્યું મેં મન મીઠું ત્યાં,
  ફરી જુઓ કીડીઓ ઊભરાણી!

  સરસ, અભિનંદન…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s