જેવી હતી

રાત આખી જાગવા જેવી હતી,
એક વ્યક્તિ ચાહવા જેવી હતી.

ઉમ્રભર એણે કડી આપી નહિઁ,
‘એક’ વસ્તુ આપવા જેવી હતી.

છોકરો હરણું બની દોડ્યા કરે,
છોકરી પણ ઝાંઝવા જેવી હતી.

માત્ર કાજળને જ જોયું છે અમે,
આંખ એની વાંચવા જેવી હતી.

આપણે ‘નિનાદ’ નીચું ના નમ્યા,
વાત એની ત્રાજવા જેવી હતી.

– નિનાદ અધ્યારુ

Advertisements

7 thoughts on “જેવી હતી

 1. રાત આખી જાગવા જેવી હતી,
  એક વ્યક્તિ ચાહવા જેવી હતી.

 2. છોકરો હરણું બની દોડ્યા કરે,
  છોકરી પણ ઝાંઝવા જેવી હતી…. વાહ…

  સુંદર ગઝલ.. !!

 3. માત્ર કાજળને જ જોયું છે અમે,
  આંખ એની વાંચવા જેવી હતી.

  ઘણા વખતે નીનાદને વાંચ્યો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s