જળ વગર

મેઘ અનરાધાર છે વાદળ વગર ,
ને ટપાલી આંગણે કાગળ વગર.

યાદ મધરાતે મહેકે આપની,
શૂળ માફક વાગતી બાવળ વગર.

શબ્દ સઘળાં શ્વાસ માં ડૂબી ગયા,
ખૂબ ઊંડાણે થી ફૂટ્યા છળ વગર.

દ્વાર ને ધક્કો તમે માર્યો નથી,
હાં….અમે ઊભા હતા સાંકળ વગર.

આ જગત ડૂમો નહી સમજી શકે,
આંખ કોરી છે આ મારી જળ વગર.

– બિની પુરોહિત

Advertisements

6 thoughts on “જળ વગર

  1. દ્વાર ને ધક્કો તમે માર્યો નથી,
    હાં….અમે ઊભા હતા સાંકળ વગર… સુંદર…

    મજાની ગઝલ.. !!

  2. દ્વાર ને ધક્કો તમે માર્યો નથી,
    હાં….અમે ઊભા હતા સાંકળ વગર.

    સરસ ગઝલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s