તીડોનું ટોળું

શબ્દોના તીડોનું ટોળું શું જામ્યું,
કાળું કટક કાગળ પર ઉતરી આવ્યું.

ઘૂંટ્યુ ઘણું ત્યારે શબ્દો કોળાયા,
અક્ષર વસે ત્યાં અર્થોએ ઘર માંડ્યું.

અક્ષરના ગામો ને ગામો વસે ત્યાં,
સમજણનું ચણતર કદી યે ન ભાળ્યું.

સાર્થક હશે તે લખશે એવું જીવે,
આકાશ એને તો ટપકામાં લાધ્યું.

ત્યાં ‘કીર્તિ’ વરમાળા લઇ આવી ઉભી,
સહુને થયું’તું મારું ભાયગ જાગ્યું.

– કીર્તિકાન્ત પુરોહિત

Advertisements

5 thoughts on “તીડોનું ટોળું

  1. અક્ષરના ગામો ને ગામો વસે ત્યાં,
    સમજણનું ચણતર કદી યે ન ભાળ્યું… આ જ જરૂરી છે.. !! સમજણ નું ચણતર

    અર્થપૂર્ણ ગઝલ.. !! …

  2. શબ્દોના તીડો કાગળ પર ઉતરી……
    wah kirtikantbhai, shabdo na tido e rang rakhyo…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s