ચાલે નહીં

જેવું તેવું તું લખે, ચાલે નહીં,
ડાયરી આખી ભરે, ચાલે નહીં,

બે ઘડી પણ માણજે આકાશને,
તારલા ગણતો રહે, ચાલે નહીં.

અંતમાં ધીરજ ફળે- કહેવાય છે,
એમ ઉતાવળ કરે, ચાલે નહીં.

ફૂલ ખીલે આંગણે ક્યારેક, ને
તોય નજરે ના ચડે, ચાલે નહીં.

જે થશે સારું થશે આગળ ઉપર,
એટલું મનને કહે, ચાલે નહીં.

– પ્રવીણ શાહ

Advertisements

10 thoughts on “ચાલે નહીં

  1. ફૂલ ખીલે આંગણે ક્યારેક, ને
    તોય નજરે ના ચડે, ચાલે નહીં.

    સરસ સંવેદનશીલ અભિવ્યક્તિ.

  2. જે થશે સારું થશે આગળ ઉપર,
    એટલું મનને કહે, ચાલે નહીં…. આપણે પણ સારા માટે પ્રયાસ કરતાં રહેવું પડે…

    રાબેતા મુજબ ટૂંકી બહર,માં… સુંદર ગઝલ.. …:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s