દીકરી…

દીકરી…જાણે ‘માં’નો જ પડઘો
પ્રેમની પરિભાષા, વહાલનો દરિયો
પાસે હોય તો જિન્દગી હસતી-રમતી
દુર હોય તો તેની યાદ
સુકુનથી જીવવાનું બળ આપે
ક્યાં જન્મે, ક્યાં ઉછરે, પરણીને
ક્યાં જાય, દિલના દરિયાનું જાણે
દૂરને ગામ વસતું વાદળ
દીકરીના પ્રેમને ઝાકળ સાથે
ના સરખાવો, એનું દિલ તો
સદા મા-બાપ પાસે જ હોય
પ્રેમ કરવાની એની રીત જ
અનોખી, લાડ કરે ને દુ:ખ ભુલાવે
સંસ્કાર-કેળવણી-પ્રેમ એ નિસ્બત
એની- સંબંધો આગળ ધપાવે
એનો પોતાપણાનો સધિયારો
આપણી અદીઠ લાગણી મપાવે
મંદિર બને એ ઘર, જે દીકરી જન્માવે
-જયવદન વશી

Advertisements

6 thoughts on “દીકરી…

  1. વાહ.. વશી સાહેબ.. !!

    દીકરીના પ્રેમનું સુંદર ગાન… દીકરી એવું ઝાકળ હોય છે જેને સંસારના તડકાનો ભય નથી હોતો..:)

    એ તો સદા સર્વદા માવતર નામના ફૂલ પર શાતા ફેલાવતું ઝળક્યા કરે છે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s