એવું કેમ છે ?

હમણાં કશું લખાતું નથી એવું કેમ છે ?
ખુદને મળી શકાતું નથી એવું કેમ છે ?

ઝાકળની જેમ ક્ષણમાં ઊડી જઈશ હું છતાં,
એ ફૂલને અડાતું નથી એવું કેમ છે ?

રાખી શકું છું સૂર્યમુખી જેવી દૂરતા,
ને તો ય ત્યાં ટકાતું નથી એવું કેમ છે ?

એની નજીક વર્ષો લગોલગ રહીને પણ,
અંતર હજુ મપાતું નથી એવું કેમ છે ?

પાણીની જેમ સરકી જવું છે, ખબર છતાં,
એની ગલી વળાતું નથી એવું કેમ છે ?

બસ આંસુ આંખમાંથી વહેતા મૂકી શકું,
ના પૂછ કે હસાતું નથી એવું કેમ છે ?

– મેગી અસનાની

Advertisements

10 thoughts on “એવું કેમ છે ?

 1. એની નજીક વર્ષો લગોલગ રહીને પણ,
  અંતર હજુ મપાતું નથી એવું કેમ છે ?……… ‘અંતર’નો શ્લેષ ગમ્યો…

  મસ્ત ગઝલ… !!

 2. એની નજીક વર્ષો લગોલગ રહીને પણ,
  અંતર હજુ મપાતું નથી એવું કેમ છે ?

  સરસ મેગીબેન, કશ્મકશની બહુ સુંદર રજૂઆત.

 3. NICE
  એની નજીક વર્ષો લગોલગ રહીને પણ,
  અંતર હજુ મપાતું નથી એવું કેમ છે ?

 4. એની નજીક વર્ષો લગોલગ રહીને પણ,
  અંતર હજુ મપાતું નથી એવું કેમ છે ?

  ઘણું સહજ અને સરલ હોવા છતાં, ઘણાં નજીક હોવા છતાં
  સંબધોમાં, વહેવારમાં દેખાતી દૂરતા કે ઉપરછલ્લાપણું મૂંઝવે
  છે, મનની અવઢવને ખૂબ સરસ રીતે રજૂ કરી છે.

  સરસ, અભિનંદન.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s