કૈંક સાગર જેવું…

કૈંક સાગર જેવું લાગે છે, કૈંક વાદળ જેવું લાગે છે,
કૈંક પર્વત જેવું લાગે છે, કૈંક ઝાકળ જેવું લાગે છે.

ડંખ દઈને આમ પજવે છે, હાથ છૂટ્યાની ઘડીઓ,
કૈંક આવળ જેવું લાગે છે, કૈંક બાવળ જેવું લાગે છે.

રાધિકાજી, તીર યમુના, કદમ્બઝુલા, આખું વૃંદાવન,
વેદના છે કૈંક સહિયારી, કૈંક કાગળ જેવું લાગે છે.

ને મજા ક્યાં છે મુકામો પર? તો સફરનો થાક પણ ક્યાં છે?
કૈંક આગળ જેવું લાગે છે, કૈંક પાછળ જેવું લાગે છે.

આંખ સામે મૃગજળ જાણે, આ અચાનક કોણ આવ્યું છે?
કૈંક હલચલ જેવું લાગે છે, કૈંક સળવળ જેવું લાગે છે.

દિનેશ દેસાઈ

Advertisements

5 thoughts on “કૈંક સાગર જેવું…

  1. સરસ ગઝલ ,, મજાનાં વિચારો છંદની સફાઈથી વધારે સુંદર લાગત…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s