વ્યાપી રહ્યો છું

પિંડથી પાતાળમાં વ્યાપી રહ્યો છું.
હું દશાંગુલ ઉર્ધ્વમાં વ્યાપી રહ્યો છું.

જે હતા કંઇ દોષ તે ધોવાઇ ચાલ્યા,
સંચરીને સૂક્ષ્મમાં વ્યાપી રહ્યો છું.

વ્હેંત ઊંચો થઈને આ વ્યવહારમાં,
રોજની ઘટમાળમાં વ્યાપી રહ્યો છું.

હું સમયનો અંશ છું, ક્ષણમાં વહું છું,
નિ:સમયના રૂપમાં વ્યાપી રહ્યો છું

ઝૂમતી નિર્મળ સુગન્ધોમાં ઢળ્યો છું,
એ નયનના રંગમાં વ્યાપી રહ્યો છું

એ કથાનક તો હતું છેક જ પુરાણું,
હું સળગતા શબ્દમાં વ્યાપી રહ્યો છું.

જગદીશ ગૂર્જર

Advertisements

4 thoughts on “વ્યાપી રહ્યો છું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s