સારું થતે

એ જો સમજી જાત મારી વાત તો સારું થતે,
વાત સાથે ખાસ તો ઔકાત તો સારું થતે.

આંખમાં એ લઈ મદિરા જો છલોછલ નીકળ્યાં,
જો નશામાં બહેકી જાતી રાત તો સારું થતે

મૌનની દીવાલને ક્યાં કાન કોઈ છે, કહો..!
વાત મારી સાંભળી એ જાત તો સારું થતે.

જાત સાથે હું લડું છું કેટલા વરસોથી પણ,
કોઈ વારે જો મળી હોત મ્હાત તો સારું થતે.

આંખથી ફરકાવી સ્મિત જુઓ જરા તો પણ ઘણું,
ને મળત ‘આનંદ’ની સૌગાત તો સારું થતે.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

6 thoughts on “સારું થતે

  1. જાત સાથે હું લડું છું કેટલાં વરસોથી પણ,
    કોઇ વારે જો મળી હોત મ્હાત તો સારું થતે.

    સરસ રચના.

  2. જાત સાથે હું લડું છું કેટલા વરસોથી પણ,
    કોઈ વારે જો મળી હોત મ્હાત તો સારું થતે.

    સરસ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s