હરખાય છે

આહટોથી આંગણું છલછલ છલકતું ગાય છે,
આજનાં આનંદમાં તનમન હસીને ન્હાય છે.

નહીં નહીં જે જાણતો કે જિંદગીમાં આખરે,
કાલ કેરી કલ્પનામાં સત્ છુપાઈ જાય છે.

શત્રુઓના ખેલ સામે ખેલદિલ થઈ ઝુમતો,
સ્નેહ કેરા સ્પર્શથી વિશ્વાસમાં વર્તાય છે.

રાખીને જે આપતો ને આપીને જે રાખતો,
દાનને સ્વીકારવાથી ધન્ય જીવન થાય છે.

દ્વાર પર તોરણ સજાવી રંકને સત્કારતો,
તેની સાથે કૃષ્ણ હોંશે રાસ લઈ હરખાય છે.

– સરયૂ પરીખ

Advertisements

3 thoughts on “હરખાય છે

  1. રાખીને જે આપતો ને આપીને જે રાખતો,
    દાનને સ્વીકારવાથી ધન્ય જીવન થાય છે….સુંદર ગઝલ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s