ભલા, કોઈ છે?

આ હવા પડઘો બનાવીને કહે,’ભલા, કોઈ છે?’
આર્ત ખૂણો બૂમ પાડીને કહે, ‘ભલા, કોઈ છે?”

આ તટેથી તે તટે ખાલી ફર્યાં વહાણો છતાં
હર વખત લંગર લગાવીને કહે,’ભલા, કોઈ છે?’

છતના નેવાં પીપળીના પાનને જણાવે વ્યથા
ડાળખીઓ ભીંત ફાડીને કહે,’ભલા, કોઈ છે?’

શાંત ઊભા થાંભલા પર કાગડાને પૂછે છે છત
ક્ષિતિજો પર દૂર દેખીને કહે,’ભલા, કોઈ છે?’

આંગણામાં પાંદડાના થરના થર જમાવટ કરે
ત્યાં પવન સૂકાં ઉડાડીને કહે,’ભલા, કોઈ છે?’

‘કીર્તિ’ આખર નામ તકતી પર અંકાઈને રહી ગયું
લેણદારો પણ ના આવીને કહે,’ભલા, કોઈ છે?’

– કીર્તિકાન્ત પુરોહિત

6 thoughts on “ભલા, કોઈ છે?

 1. અર્થગહન… ગઝલ… !!

  મત્લા ઉપરાંત આ શે’ર વધારે ગમ્યો…

  છતના નેવાં પીપળીના પાનને જણાવે વ્યથા
  ડાળખીઓ ભીંત ફાડીને કહે,’ભલા, કોઈ છે?’

 2. અાંગણામાં પાંદડાના થરના થર જમાવટ કરે,
  ત્યાં પવન સૂકાં ઉડાડીને કહે,’ભલા, કોઇ છે?’

  મત્લા ગમ્યો. સરસ રચના.

 3. સુંદર દિલના કસબની કલમથી કહેવાયેલી કાબિલેદાદ ગઝલ.
  રદીફ-કાફિયાની અનુપમ ગૂંથણી ગમી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s