નવરા અમે

યાદનાં લફરાં અમે,
શબ્દનાં તમરાં અમે.

ગાન અંતર્મુખી શાં
બુદ્બુદા નકરા અમે.

સૂની એકલતા વચે,
મસ્તીના કમરા અમે.

હા, મનોવ્યાપારમાં,
અાભ શા નવરા અમે.

સાંજની જાજમ ઉપર
ભીતરી ડમરા અમે.

દુન્યવી સૌરભ કિશોર,
ભાવના ભમરા અમે.

– ડોં॰ કિશોર મોદી

Advertisements

8 thoughts on “નવરા અમે

  1. હા, મનોવ્યાપારમાં,
    અાભ શા નવરા અમે….વાહ…

    સાવ ટૂંકી બહેરમાં ઘણી ગહન વાતો..

  2. ગાગરમાં સાગરનો મહિમા ગાતી કિશોરભાઈની ચુસ્ત ગઝલ.

  3. વાહ! ટૂંકી બહેરમાં ગહન ગઝલિયત પેશ કરતી સુંદર ગઝલ!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s