દીવાલ છે

આજ આજે છે ને કાલે કાલ છે,
બેય વચ્ચે ચીનની દીવાલ છે.

આમ જો તો એક નવો અવતાર છે,
તેમ જો તો માત્ર બદલી ખાલ છે.

બે મિનિટમાં સૂર્યને ઘેરી લીધો,
શું ખબર? શું વાદળોની ચાલ છે?

ધડબડાટી કહું નહીં તો શું કહું?
ના તો આમાં સૂર છે ના તાલ છે.

મતલબી ગર્લફ્રેન્ડ જેવી નીકળી,
જીંદગી સાલી ગુરૂ ઘંટાલ છે.

– જય એસ. દાવડા

Advertisements

6 thoughts on “દીવાલ છે

  1. આમ જો તો એક નવો અવતાર છે,
    તેમ જો તો માત્ર બદલી ખાલ છે……વાહ

    સુંદર અભિવ્યક્તિ વાળી નવોદિત કવિની ગમી જાય એવી ગઝલ..

  2. મતલબી ગર્લફ્રેન્ડ જેવી નીકળી,
    જીંદગી સાલી ગુરૂ ઘંટાલ છે.

    વાહ, સરસ સરખામણી ? સમગ્રતયા સુંદર સાર્થ ગઝલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s