બની જાએ

કોઈ એવું સરળ બની જાએ,
મારા પહેરણની સળ બની જાએ.

તારી આંખોના જામ છલકે તો,
એક સદી એક પળ બની જાએ.

એટલું મૌન પણ નથી સારું,
ભાષા પોતે અકળ બની જાએ.

આ તરંગો ખબર નથી ક્યારે,
વિસ્તારીને વમળ બની જાએ.

સાવ નિર્દોષ ઝાંઝવા રણમાં,
સૂર્ય ઉગેને છળ બની જાએ.

‘મીર’ એ પણ જો દસ્તખત આપે,
મારો દાવો પ્રબળ બની જાએ.

– ડો. રશીદ મીર

Advertisements

5 thoughts on “બની જાએ

 1. સાવ નિર્દોષ ઝાંઝવા રણમાં,
  સૂર્ય ઉગેને છળ બની જાએ. ……..સંગતનું કેવું પરિણામ આવી શકે… !!

  આખી ગઝલ અર્થપૂર્ણ શે’રથી સભર…

 2. એટલું મૌન પણ નથી સારું,
  ભાષા પોતે અકળ બની જાએ.

  ‘મીર’ એ પણ જો દસ્તખત આપે,
  મારો દાવો પ્રબળ બની જાએ.

  Very nice gazal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s