એવું નથી કે

એવું નથી કે સર્વને આફત નડી નથી,
બસ એક એવી હું હતી નજરે ચડી નથી.

સૂરજને સામે ચાલીને કહેશો નહીં કદી,
તારા વિના જીવાય, જા- તારી પડી નથી.

વૃક્ષો કપાયાં તે છતાં ચિંતા કરી પૂછે,
આ માનવીને શ્વાસમાં અડચણ પડી નથી.?

ખાલીપણું તેં લઈ લીધું મારું બધું પછી,
ખોવાઈ છું હું ભીડમાં, મુજને જડી નથી.

સારું કે જીતનો હજી ચડતો નથી નશો,
ને હારમાં ‘પ્રજ્ઞા’ હજી કંઇ લડખડી નથી.

– પ્રજ્ઞા વશી

Advertisements

7 thoughts on “એવું નથી કે

  1. ખાલીપણું તેં લઈ લીધું મારું બધું પછી,
    ખોવાઈ છું હું ભીડમાં, મુજને જડી નથી… વાહ

    મજાની અભિવ્યક્તિ.. સુંદર ગઝલ..

  2. વૃક્ષો કપાયા તે છતાં ચિંતા કરી પૂછે,
    અા માનવીને શ્વાસમાં અડચણ પડી નથી. ?

    ખૂબ સરસ અથથી ઇતિ સુધી સુંદર રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s