દૂર છે..!

આમ તો સાવ જ નજીક ને તે છતાંયે દૂર છે..!
તે જ એ પામી શકે જેની ભીતરમાં નૂર છે.

જ્યારથી પીધો છે ભરપૂર જામ એના નામનો,
રાત દિવસ, હરક્ષણે, આ મન બડું ચકચૂર છે.

જે દિવસથી તેં મને એક નામ દઈ રોક્યો હતો,
તે દિવસ, તે ક્ષણથી બંદા વિશ્વમાં મશહૂર છે.

ચાલ જઈએ દૂર લગ, પર્વત તરફ, કુદરત તરફ,
એક ડગલું માંડ તું એ દોડવા આતુર છે.

ફાંટમાં ‘આનંદ’ લઈને ચોતરફ વ્હેંચો પછી,
આ જીવનનો રસ જુઓ ઢોળાય અહીં ભરપૂર છે.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

4 thoughts on “દૂર છે..!

  1. ખૂબ સુંદર રચના.

    જે દિવસથી તેં મને એક નામ દઇ રોક્યો હતો,
    તે દિવસ, તે ક્ષણથી બંદા વિશ્વમાં મશહૂર છે.

    સંપૂર્ણ રચના એક મિજાજથી અાગળ વધે છે. સરસ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s