ભીતરે

દર્દ એવું ખળભળે છે ભીતરે
કોઈ અણજાણ્યું રડે છે ભીતરે

આગ ના દેખાય એવી રીતથી
જિંદગી ભડભડ બળે છે ભીતરે

કોણ આવી દંશ જેવા ઘા કરે?
સાવ કાળું વિષ ભળે છે ભીતરે

છે ભલે ને પંથ આખો એકલો
સાદ તો કોઈ પડે છે ભીતરે

શોધમાં જેની તું મરજીવો બને
એજ મોતી તો જડે છે ભીતરે

 • સ્મિતા પાર્કર

4 thoughts on “ભીતરે

 1. છે ભલે ને પંથ આખો એકલો
  સાદ તો કોઈ પડે છે ભીતરે…વાહ ખૂબ સરસ

  મજાની ગઝલ… !!

 2. છે ભલે ને પંથ અાખો એકલો
  સાદ તો કોઇ પડે છે ભીતરે.

  સરસ રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s