તું જાય છે ત્યારે

તું જાય છે ત્યારે
ભાતું આપવાનું મારું કેટલુંય મન !!
તારા પાછાં વળતાં સુધી
ફોર્યા કરે એવી સુગંધ.
તને વીંટળાયેલી રહે એવી નજર
અને ઓસરે નહીં એવો સ્પર્શ.
પણ તેં તો
પ્રવાસની આગોતરી તૈયારી કરી લીધી છે
તારો સામાન પેક છે
એમાં તલભારેય જગ્યા નથી
પાછાં વળતાંયે એ ભરચક્ક હશે
છો રહી
આ ભાતની પોટલી
મારી પાસે જ…

– લતા હિરાણી

Advertisements

4 thoughts on “તું જાય છે ત્યારે

  1. છો રહી
    આ ભાતની પોટલી
    મારી પાસે જ…સ્વમાન અને પ્રેમની મિશ્ર અભિવ્યક્તિઓ સુપેરે નિરૂપાઈ છે

    અસરકારક અછાંદસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s