સાતત્ય

આજે આપણા આદરણીય કવિ ડોં. કિશોર મોદીનો જન્મદિવસ છે.. તેમને ‘આસ્વાદ’ તરફથી
દીર્ઘ, નિરામય જીવનની શુભકામનાઓ…. !!

એક્ નામધારીનું સહી સાતત્ય છે અહીં,
અાતમના શિલ્પીનું સહી સાતત્ય છે અહીં.

મન ખાલીપાના ઝૂલણે પળ પળ હીંચી રહે,
તળની તલાશીનું સહી સાતત્ય છે અહીં.

ચોરાશીલખ ધજાના ફરફરતા સ્વરૂપમાં,
વિલસિત હયાતીનું સહી સાતત્ય છે અહીં.

દિનરાત જળસ્થળે ઋચા હોંશે ગવાય છે,
ચહુદિશ ખુદાઇનું સહી સાતત્ય છે અહીં.

કોઇ સકળ વિશે મનોમંથન સમર્પી દે,
અદબદ સમાધિનું સહી સાતત્ય છે અહીં.

કણકણમાં નેતિ નેતિનો કલરવ નિતાંત છે,
સૃષ્ટિની વિરક્તિનું સહી સાતત્ય છે અહીં.

અખિલાઇને કયી રીતે કિશોર ઓળખું ?
કંઇ એની મરજીનું સહી સાતત્ય છે અહીં.

– કિશોર મોદી

Advertisements

8 thoughts on “સાતત્ય

  1. મન ખાલીપાના ઝૂલણે પળ પળ હીંચી રહે,
    તળની તલાશીનું સહી સાતત્ય છે અહીં…. વાહ, મસ્ત ગઝલ.. !!

    કિશોરભાઈને જન્મદિવસે દીર્ઘ અને સ્વાસ્થ્ય સભર આયુની શુભકામના સહ..

  2. કણકણમાં નેતિ નેતિનો કલરવ નિતાંત છે,
    સૃષ્ટિની વિરક્તિનું સહી સાતત્ય છે અહીં….વિશેષ ગમી. જન્મદિવસે વિચારવા જેવી ગઝલ.
    સરયૂ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s