અવઢવ

હાથ છોડીને અધરસ્તે શેં ચાલી નીકળ્યા સાજણજી..!
અવઢવમાં અટવાઈ કાયમ, અમે શોધીએ કારણ જી.

કૉલ દીધા’તા કાલે જાણે જીવતર સાથે જીવવાના,
આમ અચાનક શેં રિસાયા ? આમ અધરને સીવવાના..!
આંખોથી સાચું કહી દેજો- હોઠ ભૂલ્યા ઉચ્ચારણ જી… અવઢવમાં અટવાઈ…

ઠેસ ના મારો આમ અમોને, અમે તો સાવ જ સુંવાળા,
દિલ ના આમ દૂભવશો સાજન હૈયે નરદમ બહુ આળા,
જરાક ધક્કે તૂટી જઈએ અમે કાચના વાસણ જી…..અવઢવમાં અટવાઈ…

નાની વાતે આમ તમે વાંકું પાડો તે નહિઁ ચાલે,
આંખે હરખો પાછું મન-મનમાં ભાંડો તે નહિઁ ચાલે,
હવે શોધીએ ચાલો એના ભેગા થઈને મારણ જી…..અવઢવમાં અટવાઈ…

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

3 thoughts on “અવઢવ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s