સાંભળી શકો

પડે જો સૂર્યના કિરણ અવાજ સાંભળી શકો.
જો ધ્યાન દઈને સાંભળો સવાર સાંભળી શકો.

તમારી સાથ એટલે સફર વિતાવવી હતી,
હું જે કહી શકું નહી, કદાચ સાંભળી શકો.

જવું પડે જો કોઈની નજીક એટલા જજો,
પૂછી શકો સવાલ ને જવાબ સાંભળી શકો.

અમે અહીં નીચે અને તમે રહ્યાં ઉપર કશે,
ઘણું બધું કહ્યાં પછી જરાક સાંભળી શકો.

તમેય થઇ શકો કવિ, શરત છે આટલી જ બસ,
અવાજ જોઈ જો શકો, પ્રકાશ સાંભળી શકો.

– ભાવિન ગોપાણી

Advertisements

7 thoughts on “સાંભળી શકો

  1. પરમ તત્ત્વ સાથે અલૌકિક સંવાદ.સુંદર ગઝલ મને ગમી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s