મારી આહની અસર

તારા આપેલા વ્હાલા વચનને વરી
ને થઈ બાવરી
રૂપ રંગના ગુલાલમાં રોળી
તેં લીધી આવરી
મને ચૂસી મધુરી તેં મનભરી
રે છોડી અવાવરી
સ્નેહ ચહેરે કાલિમા છુપી’તી
હું બની સાંવરી
મધ્ય સૈરમાં છેતરી ઉતારી
એ સજા આકરી
મારી સેંથીમાંથી તારલી સરી
ને વીજ આંતરી
તારી હોડીમાં મારું એક આંસુ ખર્યું
ને નાવ ડૂબી આહ્‍થી.

– સરયૂ પરીખ

Advertisements

3 thoughts on “મારી આહની અસર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s