જોખમ જેવું લાગે છે

વાદળની ચર્ચા કરવામાં જોખમ જેવું લાગે છે
ચોમાસું ખિસ્સે ભરવામાં જોખમ જેવું લાગે છે

સ્હેજ હથેળીમાં જળ દેખી કાંઠે બેઠી આંગળિયું
ઊંડે ઊંડે ઊતરવામાં જોખમ જેવું લાગે છે.

વ્હેંચી દીધો ચપટી ચપટી તેથી ખુદને મેં સૌમાં
ખુદને ખુદમાં સંઘરવામાં જોખમ જેવું લાગે છે.

ધાબે આવીને ખિસકોલી એને ઠોલી જાશે તો?
એકલતાને પાથરવામાં જોખમ જેવું લાગે છે.

મંદિરના ઘમ્મટને આખર ઉત્તર એનો ક્યાં લાધ્યો ?
કેમ ધજાને ફરફરવામાં જોખમ જેવું લાગે છે ?

– હેમંત ગોહિલ ‘મર્મર’

Advertisements

7 thoughts on “જોખમ જેવું લાગે છે

  1. વ્હેંચી દીધો ચપટી ચપટી તેથી ખુદને મેં સૈામાં
    ખુદને ખુદમાં સંઘરવામાં જોખમ જેવું લાગે છે.

    અાખી રચના ખૂબ સરસ છે. છેલ્લો શે’ર પણ ખૂબ સરસ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s