સમજી જવું

મૌન જ્યારે આંખમાં પડઘાય તો સમજી જવું,
આંખથી વાતો કશી કહેવાય તો સમજી જવું.

હોઠ કાયમ – શબ્દ વેરે, એ હંમેશા ના બને,
આંખે ચિતર્યા શબ્દ જો વંચાય તો સમજી જવું.

સાવ સીધી બોલીમાં બોલે છે આંખો આમ તો,
વાત સીધી એ તને સમજાય તો સમજી જવું.

આંખમાં ચમકી ઊઠે ચમકાર એક ભીનાશનો,
ને પછી વાદળ અગર ઘેરાય તો સમજી જવું.

સ્તબ્ધ છે હૈયું દિશાઓ મૌન થઈ ઝૂર્યા કરે,
ત્યાં અચાનક આંખ જો હરખાય તો સમજી જવું.

દૂર લગ જોયા કરે જ્યારે કરી કોઈ નેજવું,
ને અકારણ એ નજર અકળાય તો સમજી જવું.

હોય હૈયે આશ મિલનની અને તે બાદમાં ,
નેણમાં ‘આનંદ’ પછી છલકાય તો સમજી જવું.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

6 thoughts on “સમજી જવું

  1. ઉંડાણને ઉજાગર કરતી એક મનનીય ગઝલ.ખૂબ સરસ ગઝલ મારા દિલી અભિનંદન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s