હવા ચાલવા દે

છે હાલત કફોડી, હવા ચાલવા દે.
લઈ કાંખ ઘોડી, હવા ચાલવા દે.

હું મરવાને વાંકે તો જીવી રહ્યો છું,
તું બસ થોડી થોડી હવા ચાલવા દે.

હે ઊંચા ભવન, તે કર્યો કેદ સૂરજ,
કહું હાથ જોડી… હવા ચાલવા દે !

પસીનો એ લૂછી મજૂરી શું માંગે ?
ફક્ત કાણી કોડી ! હવા ચાલવા દે.

નિરાળી ને નમણી, નશીલી ને નાજુક
છે નટખટ, નિગોડી, હવા ચાલવા દે.

ખતમ ભેજ ભીતરનો કરવા ‘જિનેશ’
તિરાડોને તોડી…. હવા ચાલવા દે !

– કુમાર જિનેશ શાહ

Advertisements

2 thoughts on “હવા ચાલવા દે

  1. નિરાળી ને નમણી, નશીલી ને નાજુક
    છે નટખટ, નિગોડી, હવા ચાલવા દે…. વાહ

    મજાની ગઝલ… ચાલવા દે…!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s