બારાખડીને

એ જ તારી યાદના રસ્તે ચડીને,
રોજ હું પાછો ફરું છું લડથડીને.

નામ તારું નીકળે છે મૌનમાંથી,
જો પ્રતિબંધિત કરું બારાખડીને.

ડાઘ મનનો સ્હેજ પણ દેખાય છે ક્યાં?
તેં રૂપાળી બહુ કરી છે ચામડીને.

ઓરડો આખો ભરાયો હીબકાંથી,
ભીંત પર કોણે પછાડી બંગડીને ?

જેમણે દોરાને પણ હોળી રમાડી,
તે બધા પામી ગયા નાડાછડીને.

બાળપણ સાચું હતું ને એટલે તો,
એ સમજતું’તું નિસરણી ઠાઠડીને.

– ભાવિન ગોપાણી

Advertisements

2 thoughts on “બારાખડીને

 1. વાહ મજાની ગઝલના મને ગમતા શૅર

  ડાઘ મનનો સ્હેજ પણ દેખાય છે ક્યાં?
  તેં રૂપાળી બહુ કરી છે ચામડીને.

  ઓરડો આખો ભરાયો હીબકાંથી,
  ભીંત પર કોણે પછાડી બંગડીને ?

 2. ઓરડો આખો ભરાયો હીબકાંથી,
  ભીંત પર કોણે પછાડી બંગડીને ?..ખૂબ સુંદર….

  ઉમદા ગઝલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s