થાય છે

લાખ ઇચ્છાઓને અવઢવ થાય છે,
એક સપનું ત્યારે સંભવ થાય છે.

ક્યાંક કોઈ વૃક્ષ હોવું જોઈએ,
શ્હેરમાં લ્યો, આજ કલરવ થાય છે.

દ્વાર દિલના ખોલવાં પડશે હવે,
પાંપણે કોઈના પગરવ થાય છે.

પથ્થરોના દિલને પહોંચે ઠેસ તો,
ડુંગરોના દેશમાં દવ થાય છે.

કેમ ચાહું કોઈ બીજાને, ગઝલ !
એક ભવમાં દોસ્ત, બે ભવ થાય છે.

– હરદ્વાર ગોસ્વામી

Advertisements

6 thoughts on “થાય છે

    • કવિ ગઝલને સંબોધીને કહે છે કે હું તારા સિવાય ‘કોઈ બીજાને’ ના ચાહી શકું, એક ભાવમાં બે ભાવ ના થઈ શકે.. ગઝલ -ચાહનાનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ

  1. પથ્થરોના દીલને પહોંચે ઠેસ તો,
    ડુંગરોના દેશમાં દવ થાય છે…. ખૂબ સુંદર

    ઉમદા
    ગઝલ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s