મારું ગજું ક્યાં છે?

તિમિરને ઢોળવાનું તો હવે મારુ ગજું ક્યાં છે?
સૂરજને ખોળવાનું તો હવે મારું ગજું ક્યાં છે?

કરી દો જે સજા કરવી હો બસ આ પ્રેમના નામે,
ભૂલો વાગોળવાનું તો હવે મારું ગજું ક્યાં છે?

જરા આવો અહીં તો જોઈ લઉં હું જાતને મારી,
મને ઢંઢોળવાનું તો હવે મારું ગજું ક્યાં છે?

ભલે થાતી થવા દો આંખ ભીની હાલના ગમ પર
ખુશીને ખોળવાનું તો હવે મારું ગજું ક્યાં છે?

આ દરિયો મન ભરીને જોવો છે તેથી અહીં આવી,
ચરણને બોળવાનું તો હવે મારું ગજું ક્યાં છે?

લઈને રાતની બસ એક પળ સપનું બનીને આવ,
હકીકત ડહોળવાનું તો હવે મારું ગજું ક્યાં છે?

– મેગી અસાનાની

Advertisements

4 thoughts on “મારું ગજું ક્યાં છે?

  1. આ દરિયો મન ભરીને જોવો છે તેથી અહીં આવી,
    ચરણને બોળવાનું તો હવે મારું ગજું ક્યાં છે?

    દરેક શેરમાં રચાયેલ આંતરમંથનના કાકુ ગમ્યા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s