મારો વિશ્વાસ

સખી આંધણમાં ઓરું આકાશ,
ચૂલામાં લાકડાને બદલે ઠેલું છું હવે વિખરાતો મારો વિશ્વાસ…

ઢોલિયાની પાંગતને તાણવા બેસું તો મારા ક્યાંયે તણાઈ જતાં સપના,
રુંવાંટી સોંસરવી ઊભી થઈ જાય એવી કોઈ નથી બનતી હવે ઘટના,
જાપ-તાપ દોરા ને માનતાની સાથે મારે ક્યાં લગી કરવા અપવાસ……. સખી આંધણમાં

આખું આ ગામ મને તાક્યા કરે છે નથી સમજાતા બાઈજીના હેત,
ઇચ્છાના દેવ સખી કેમ કરી રીઝે જ્યાં શ્રીફળમાં નીકળે છે રેત,
ભાલ ઉપર ઝળહળતો ચાંદલો કરું હોય હૈયામાં કાયમી અમાસ……….. સખી આંધણમાં

– વંચિત કુકુમાવાલા

Advertisements

5 thoughts on “મારો વિશ્વાસ

  1. ઇચ્છાના દેવ સખી કેમ કરી રીઝે જ્યાં શ્રીફળમાં નીકળે છે રેત,

    છેલ્લા બંધમાં કાવ્યાર્થની ચરમસીમાએ પહોંચતું બહુ જ સુંદર ગીત.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s