મકાન

ચાલ્યા કરે હળુ હળુ થાક્યા કરે મકાન,
અંતે ફળીનાં બાંકડે હાંફ્યા કરે મકાન.

નાસી ગયા છે જ્યારથી ટહુકા વિદેશમાં,
એકાદ લીલી ડાળખી માંગ્યા કરે મકાન.

પોતું કરેલ ઓસરી; ધોયા વગરનાં પગ,
એકાદ પગલું ફર્શ પર વાંછ્યા કરે મકાન.

નક્કી કશુંક તો હતું સામેની બારીએ,
અમથું સવાર-સાંજ ના તાક્યા કરે મકાન.

જે નેમપ્લેટ પર હતો એ જણ ગયો છે ક્યાં?
મૂંગી હજાર અટકળો બાંધ્યા કરે મકાન.

આ ગુલમહોરી છાંયડો, આ આમ્રમંજરી,
ને આમલીનાં કાતરા ચાખ્યા કરે મકાન.

જે ટાઢ, તાપ,મેઘથી રાખી શકે અલગ,
એવું કશુંક ચોતરફ ઢાંક્યા કરે મકાન.

— પારુલ ખખ્ખર

Advertisements

4 thoughts on “મકાન

 1. પોતું કરેલ ઓસરી; ધોયા વગરનાં પગ,
  એકાદ પગલું ફર્શ પર વાંછ્યા કરે મકાન….વાહ

  ખૂબ સુંદર અભિવ્યક્તિઓ.. મકાનને જોડાયેલી.. !!

 2. જે નેમપ્લેટ પર હતો એ જણ ગયો છે ક્યાં?
  મૂંગી હજાર અટકળો બાંધ્યા કરે મકાન.

  એકાંતની સુંદર અભિવ્યક્તિ.

  મત્લામાં મકાન જેવી સ્થાવર વસ્તુનું “ચાલ્યાકરે” કેટલું યોગ્ય તે સમજાયું નહી. તેને બદલે
  ‘થાક્યા કરે’ના જોડીદાર તરીકે ‘જાગ્યા કરે’ મૂક્યું હોય તો! કવિયત્રીશ્રી વિચારે.

 3. બહુ સરસ ગઝલ. “નાસી ગયા છે જ્યારથી ટહુકા વિદેશમાં,
  એકાદ લીલી ડાળખી માંગ્યા કરે મકાન.” વિશેષ ગમી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s