રસ્તામાં

સમયને અવગણી ફેંકી ગયું છે કોઈ રસ્તામાં,
સમજના અર્થને છેદી ગયું છે કોઈ રસ્તામાં.

સૂરજના ઊગવા સાથે હશે સંધાન હલચલને,
તમારી જાતને ખેંચી ગયું છે કોઈ રસ્તામાં.

ગુલાબી એક પગલું સહેજ મલક્યું ચાલવા સાથે,
મધુર સ્વર સાંભળી બહેકી ગયું છે કોઈ રસ્તામાં.

સતત બસ ચાલવું, પણ ક્યાં સુધી; ઉત્તર જરી આપો.!
અમારો પ્રશ્ન અવહેલી ગયું છે કોઈ રસ્તામાં.

ક્ષણોના થાકનું પ્રસ્વેદ-બિંદુ લઈ હથેળીમાં,
અમારી આંખમાં બેસી ગયું છે કોઈ રસ્તામાં.

– ગુણવંત ઉપાધ્યાય

Advertisements

4 thoughts on “રસ્તામાં

  1. ક્ષણોના થાકનું પ્રસ્વેદ-બિંદુ લઈ હથેળીમાં,
    અમારી આંખમાં બેસી ગયું છે કોઈ રસ્તામાં….ખૂબ જ મજાનું કલ્પન

    આખી ગઝલ ઉમદા થઈ છે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s