ચંપાઈ જવાનું

ચાલ્યા તો ચંપાઈ જવાનું
અટક્યા તો ડહોળાઈ જવાનું

હરખશોકના શું સરવાળા ?
જીવન છે જીવાઈ જવાનું

દર્પણની માફક ઝીલું છું
તારું આ ડોકાઈ જવાનું

કયા રૂપનાં હોય રખોપા ?
પળપળ જ્યાં બદલાઈ જવાનું

‘હર્ષ’ નથી ઓછું કંઈ એ પણ
અડધા પણ સમજાઈ જવાનું

-હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

Advertisements

5 thoughts on “ચંપાઈ જવાનું

  1. દર્પણની માફક ઝીલું છું
    તારું આ ડોકાઈ જવાનું… વાહ

    મસ્ત ગઝલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s