ઢળી જવામાં

‘તું’માંથી નીકળીને ‘હું’ને મળી જવામાં,
બહુ વાર લાગવાની ખુદમાં ભળી જવામાં.

આગળ વધી જવાની જો શક્યતા નથી તો,
છે સાર બસ હવે તો પાછા વળી જવામાં.

તકલીફ તો પડે પણ હોતા નથી વિકલ્પો,
ચુપચાપ ઘૂંટડાઓ કડવા ગળી જવામાં.

ઓછા પડ્યા પ્રયત્નો કે લોંઠકો અહમ્ છે,
કોને ખબર નડે છે શું ઓગળી જવામાં?

થોડા ડફોળ, બુદ્ધુ રહેવાથી ભ્રમ રહે છે,
માહેર થ્યા નકામા, માણસ કળી જવામાં.

‘પારુલ’ તમે ય પાણી જેવો સ્વભાવ રાખો,
રહેશે ઘણી સરળતા વહેવા, ઢળી જવામાં.

—પારુલ ખખ્ખર

Advertisements

7 thoughts on “ઢળી જવામાં

  1. બહુ વાર લાગવાની ખુદમાં ભળી જવામાં……continue your efforts….nice gazal….

  2. સાંગોપાંગ સુંદર ગઝલ… !!

    ઓછા પડ્યા પ્રયત્નો કે લોંઠકો અહમ્ છે,
    કોને ખબર નડે છે શું ઓગળી જવામાં?.. વાહ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s