અચરજના ઓવારેથી

અચરજના ઓવારેથી મેં ઝાંઝવાનાં જળ પીધાં,
કલ્પનના ચિતરપટ પર કવિત પલભર ચમક્યાં,
આકાશને આપી રજતપટ તામસ રવિના લીધાં,
અચરજના ઓવારેથી મેં ઝાંઝવાનાં જળ પીધાં

મનની છતનાં નળિયા ધોઈને હેમના લેપન કીધાં,
વીજલડીના ચમકારે ઝટ અક્ષર ઝબક ઝબક્યા,
અચરજના ઓવારેથી મેં ઝાંઝવાનાં જળ પીધાં,
કલ્પનના ચિતરપટ પર કવિત પલભર ચમક્યાં.

– કીર્તિકાન્ત પુરોહિત

6 thoughts on “અચરજના ઓવારેથી

  1. આ કાવ્ય ફ્રેંચ કાવ્યપ્રકાર “ટ્રાયોલેટ”નાં બંધારણમાં છે તે સહુની સહેજ
    જાણ ખાતર.

  2. ખૂબ જ સુંદર અને અર્થપૂર્ણ ટ્રાંયોલેટ…!!

    કીર્તિકાંતભાઈની આ પ્રકારમાં સારી એવી ફાવટ છે, અભિનંદન …!! .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s