વિસ્તારથી

હોય જો ડરતું હૃદય પડકારથી
હાથ તું મીલાવજે ‘ફિટકાર’થી

પ્રણ અધૂરા લઈને આખર ક્યાં જવું?
જળ કદી બંધાયના આકારથી.

વેદનાને જો વલૂરી સાંજના,
રાત આખી તરફડી ચિત્કારથી.

સાવ હળવું લાગવા માંડ્યું છે દુઃખ
કાંખમાં તેડી લીધું છે જ્યારથી

હાથમાં ગાંડીવ ઝાલ્યું એ પછી
છોછ કૈ પોસાય ના ટંકારથી!

આમ કુંઠાઈને ‘રાજુલ’ શું વળે?
ઘાટ ચડવા દે નવા, વિસ્તારથી.

– રાજુલ ભાનુશાલી

8 thoughts on “વિસ્તારથી

 1. વેદનાને જો વલૂરી સાંજના,
  રાત આખી તરફડી ચિત્કારથી.

  સાવ હળવું લાગવા માંડ્યું છે દુઃખ
  કાંખમાં તેડી લીધું છે જ્યારથી…વાહ સુંદર ગઝલ..

  ઉપરના બંને શે’ર વાહ વાહ વાહ !!

 2. પ્રણ અધૂરા લઈને આખર ક્યાં જવું?
  જળ કદી બંધાયના આકારથી.

  વેદનાને જો વલૂરી સાંજના,
  રાત આખી તરફડી ચિત્કારથી.

  Waahhh

 3. અશોકભાઈ એક વધુ શેર ઉમેર્યો છે ગઝલમાં..

  જાતમાંથી જાતને બાતલ કરો
  ઓમને ભેદાયના એંકારથી..!

  ~~રાજુલ

  • આ શે’ર પણ ખૂબ સારો થયો છે, અહંકારની વ્યર્થતા સારી રીતે કહેવાઈ છે.. !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s