અટકવું પણ પડે

આંસુમાં ઊંડે ઊતરવું પણ પડે,
મૂળ એનું કયાં છે? જોવું પણ પડે.

ટોચ પર જઇ ખુદને મળવું પણ પડે,
શકય છે નીચે ઊતરવું પણ પડે.

મીણબત્તી બોલી: ‘જયાં હો લાગણી,
ત્યાં બે છેડેથી સળગવું પણ પડે’.

ભલે દરિયો, નદી , ઝરણું બને,
એક બુંદ માટે તરસવું પણ પડે.

માત્ર ગતિથી કયાંય પહોંચાતું નથી,
કયાંક અધવચ્ચે અટકવું પણ પડે.

– મહેશ દાવડકર

Advertisements

6 thoughts on “અટકવું પણ પડે

 1. Nice.
  માત્ર ગતિથી કયાંય પહોંચાતું નથી,
  કયાંક અધવચ્ચે અટકવું પણ પડે.
  Saryu

 2. વાહ મજાની ગઝલ

  મીણબત્તી બોલી: ‘જયાં હો લાગણી,
  ત્યાં બે છેડેથી સળગવું પણ પડે’.

  માત્ર ગતિથી કયાંય પહોંચાતું નથી,
  કયાંક અધવચ્ચે અટકવું પણ પડે.

  ક્યા બાત

 3. ટોચ પર જઇ ખુદને મળવું પણ પડે,
  શકય છે નીચે ઊતરવું પણ પડે… વાહ .. !!

  સાંગોયાંગ સુંદર ગઝલ… !!

 4. માત્ર ગતિથી કયાંય પહોંચાતું નથી,
  કયાંક અધવચ્ચે અટકવું પણ પડે….achhaa hee…

 5. ખૂબ ઉપર ઉઠ્યા પછી પણ જાતની ખબર લેવી જોઈએ,
  એ માટે નીચે ઉતરવું પડે તો ઉતારવાનું….વાહ….ખૂબ સુંદર ગઝલ…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s