આવ આજે !

નથી મળતો નિરાંતે, આવ આજે !
કરે કોશિશ અવાશે, આવ આજે !

વિખેરાઈ ગયાં’તા આપણે જ્યાં
ગલીના એજ નાકે, આવ આજે.

હજી પણ ચાંદ ઉગે છે ઝરુખે
સખી દર્શનની પ્યાસે, આવ આજે.

ફરે છે દિલ મહીં કૈં ભાર લૈને
અહીં હળવું થવાશે, આવ આજે!

અધુરી એક કહાણી પુરી કરવા
હું આવું ? કે તું જાતે, આવ આજે !

અરે આ ધડકનોને શું થયું છે?
કે મારા દિલના ઝાંપે, આવ આજે !

ન મળવાના બહાના પુરા થૈ ગ્યા
અમસ્તા કો’ બહાને, આવ આજે !

– ચેતન ફ્રેમવાલા

Advertisements

4 thoughts on “આવ આજે !

  1. ફરે છે દિલ મહીં કૈં ભાર લૈને
    અહીં હળવું થવાશે, આવ આજે! .. વાહ ખૂબ સરસ …

    ગમી જાય એવી ગઝલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s