તો કહેવાય !

આંખમાં યાદોનું વાદળ જો કદી ઘેરાય,તો કહેવાય,
આંસુઓમાં કોઇ આવીને પછી ભીંજાય, તો કહેવાય.

પર્ણ બાબત વૃક્ષને કંઇ જાણવા એવું મળ્યું છે કે,
વૃક્ષથી એ વાત ડાળીને કદી કહેવાય તો કહેવાય !

એ નથી તોયે જીવન ચાલે છે રાબેતા મુજબનું, પણ
શ્વાસમાં ક્યારેય એનું નામ ના ઘૂંટાય, તો કહેવાય.

જેમ કેલેંડરમાં વીતેલો સમય પાછો નથી ફરતો,
એમ જીવનના અમુક કિસ્સા સહજ વિસરાય, તો કહેવાય

ઠેસ વાગી છે ‘પથિક’ને જાણીતા રસ્તા ઉપર કિંતુ,
એને ખુદ રસ્તો ખરો રસ્તો બતાવી જાય, તો કહેવાય !

– જૈમિન ઠક્કર ‘પથિક’

Advertisements

2 thoughts on “તો કહેવાય !

  1. જેમ કેલેંડરમાં વીતેલો સમય પાછો નથી ફરતો,
    એમ જીવનના અમુક કિસ્સા સહજ વિસરાય, તો કહેવાય.. વાહ

    સરસ ગઝલ… !!

  2. એ નથી તોયે જીવન ચાલે છે રાબેતા મુજબનું, પણ…. saras.
    Saryu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s