કૂંપળ ફૂટી

કરમાતી વાસંતી વેલ હાય! મારી ધીરજ ખૂટી.
જીવન ને મૃત્યુના ઝોલામાં, હાશ! આજ કૂંપળ ફૂટી.

ઓચિંતા એક દિન દીઠી ને મરડીને યાદ મીઠી ઉઠી.
વાવેલી બાપુએ જતનથી, ને વીરાએ નીરથી સીંચે
કોમળ કલાઈથી ઝૂલાવી ફૂલો હું વીણતી ગુલાબી.
અદકા આનંદથી ગુંથેલી, તરસુ પળ પામવા વિતેલી.

કાળજી કરીને એને કાપી,
ભાવેણી ભગિનીએ આપી.
વાવી, વિલસી, પણ શીશીરે સતાવી,
મુંજાતી શરમાતી જાય એ સૂકાતી

પણ આજ,

પ્રીતમના મોંઘેરા વેણ સમી,
હાશ! નવી કૂંપળ ફૂટી.

– સરયૂ પરીખ

Advertisements

9 thoughts on “કૂંપળ ફૂટી

  1. કૂંપળ ફૂટવાનો અનોખો આનંદ શબ્દે શબ્દે વર્તાય છે..

    ખૂબ સુંદર કાવી..

  2. ‘લાખો નિરાશામાં અમર આશા છૂપાયેલી છે’ નો સંદેશો આપતી સુંદર અભિવ્યક્તિ.

  3. આપ સર્વના પ્રતિભાવ માટે ખૂબ આનંદ સાથ આભાર. સરયૂ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s