શ્રદ્ધા હતી

ચોતરફ પોલીસની સેના હતી.
આમ તો બસ પોળમાં પૂજા હતી.

બાળકોને હરવા-ફરવા ક્યાં હતી?
ઘરનો ખર્ચો કાઢવા રીક્ષા હતી.

વાત દિલની કહી દઉં આદત હતી,
પણ હતી પહેલા… બહુ પહેલા હતી.

એ મળ્યા વરસો પછી તો મેં કીધુ,
આપની ઉપર મને શ્રદ્ધા હતી.

સાફ એનાથી વધારે કંઇ નથી,
જેટલી ચોખ્ખી તમારી ના હતી.

– ભાવેશ ભટ્ટ

Advertisements

5 thoughts on “શ્રદ્ધા હતી

  1. બાળકોને હરવા-ફરવા ક્યાં હતી?
    ઘરનો ખર્ચો કાઢવા રીક્ષા હતી… સાવ રોકડી હકીકત .. !!

    ખૂબ સુંદર ગઝલ… !!

  2. સામાન્ય મધ્યમ વર્ગીય માનવીની કહાણી હોય એવું લાગે છે,
    કદાચ મારી ધારણા હોય, પરંતુ રચના દિલથી ઉદભવેલી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s