આંખ મિચાતાં

ક્યાંક ચમકારાય મોતી શા જરા થાતાં
ક્યાંક અજવાળાં અચાનક ત્યાં પરોવાતાં.

ક્યાંક ઝીણી જ્યોત ભીતર થાય પરગટ તો
તુર્ત પડછાયાય સઘળાં થાય છે રાતાં.

સર્વ દરિયા આંગણામાં આવશે દોડી
એક જલબિંદુ જરા જેવું ઉકેલાતાં.

એજ પામે છે પરમપદ આખરે; સંતો!
સાંભળી લે છે જે મૂંગા હોઠને ગાતાં.

સ્વપ્ન લ્યો; દોઢે ચડી ગ્યું પાંપણો વચ્ચે
ત્યાં ધડાકાભેર કોઇની આંખ મિચાતાં.

– હેમંત ગોહિલ ‘મર્મર’

Advertisements

4 thoughts on “આંખ મિચાતાં

 1. સર્વ દરિયા આંગણામાં આવશે દોડી
  એક જલબિંદુ જરા જેવું ઉકેલાતાં…. વાહ !

  હમ-રદીફ હમ-કાફિયાની સુંદર ગઝલ દરેક શે’ર સરસ થયા છે.

 2. સર્વ દરિયા આંગણામાં આવશે દોડી
  એક જલબિંદુ જરા જેવું ઉકેલાતાં.

  એજ પામે છે પરમપદ આખરે; સંતો!
  સાંભળી લે છે જે મૂંગા હોઠને ગાતાં.

  વાહ મજાની ગઝલ

 3. સરસ.
  ક્યાંક ચમકારાય મોતી શા જરા થાતાં
  ક્યાંક અજવાળાં અચાનક ત્યાં પરોવાતાં…વિશેષ ગમી.
  સરયૂ પરીખ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s