જોઈ મેં

જાતને થોડી પલોટી જોઈ મેં,
લાગણીની ધાર કાઢી જોઈ મેં.

આ હ્રદયને બોલવા દીધું અને-
દુઃખતી રગ ને દબાવી જોઈ મેં.

હાંસિયામાં મેં મૂક્યું હોવાપણું,
જિંદગીની પ્રત મઠારી જોઈ મેં.

સામટા ભ્રમ ભાંગશે ન્હોતી ખબર,
વાત મારી બસ વખોડી જોઈ મેં.

દૂરનું ચોખ્ખું હવે દેખાય છે,
જ્યાં નજરને સ્હેજ વાળી જોઈ મેં.

જળ કમળવત્ છું છતાં છું હેમખેમ,
આ સમયની ચાલબાજી જોઈ મેં.

સ્થિર થાવાની કવાયત મેં કરી,
પ્રેમની પીડા વહોરી જોઈ મેં.

– લક્ષ્મી ડોબરિયા

Advertisements

5 thoughts on “જોઈ મેં

  1. હાંસિયામાં મેં મૂક્યું હોવાપણું,
    જિંદગીની પ્રત મઠારી જોઈ મેં… વાહ, દરેકે કરવા જેવુ કાર્ય….

    ટૂંકી બહરમાં ગમી જાય એવી ગઝલ.. !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s