લઈ જા બધું

લઈ જા બધું ય ક્યાં છે કશાનો ય ખપ મને,
લાગી છે ફક્ત કીમતી ભીતર તડપ મને.

આ શું કે કોઈ વાતે ધરાતું જ મન નથી,
પાતાળ તોડી પ્રગટી છે કોની તલપ મને.

તક છું ચૂકી જઈશ તો વિરાટ થઈ જઈશ,
લાગું ભલે હું ન્હાનો પરંતુ ઝડપ મને.

પ્હોંચાય ના કશે, ન કશે ગોઠતુંય પણ,
પાગલ કરીને છોડી ગઈ છે ઝડપ મને.

આવ્યો દિવસ છે કાંચળીની જેમ હાથમાં,
લાગ્યો સરકતો એમ સમયનો સરપ મને.

સૌ છેતરી જનાર હજુ દંગ છે જુઓ,
હું શું કરું ન લાગ્યું વચન કોઈ ગપ મને.

– હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

Advertisements

5 thoughts on “લઈ જા બધું

  1. દરેક શે’ર ગહનાર્થ.. !!

    સુંદર ગઝલ.. !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s