બે ઘૂંટ

બે ઘૂંટ ભરી લઉં તો ઊઠીને પછી ચાલું,
શાને આ મયકદામાં બેસી રહેવું ઠાલું !

આંખો વડે જ સાકી પીવાઇ ગયા પૂરા,
ને હાથમાં ઝાલેલું ઢોળાઈ ગયું પ્યાલું.

પગની કપાસી ના તો જોડાય પહેરવા દે,
કાંટાળા પથે દોડી ક્યાંથી તને ઝાલું !

દિલ, શાને ચરણ રોકું ? રસ્તામાં કહે એવું,
રોકાઈ જવા જેવુ, છે કોઈ તને વ્હાલું ?

વર્ષો પછી ઉઘાડી ઘરના કમાડ, જોયું,
ઉંબરમાં એક સરખી છે કેટલી ટપાલું !

– હરકિસન જોષી

Advertisements

5 thoughts on “બે ઘૂંટ

  1. આંખો વડે જ સાકી પીવાઇ ગયા પૂરા,
    ને હાથમાં ઝાલેલું ઢોળાઈ ગયું પ્યાલું…વાહ કેવી ઊંચી વાત..!!

    આખી ગઝલ ખૂબ સુંદર

  2. આપણા દિગ્ગજ અને વડીલ ગઝલકારની રચના ગમી મારા તેમને પ્રણામ પાઠવશો બસ એજ

  3. બે ઘૂંટ ભરી લઉં …..એથી વધુ જીવનમાં શું જોઈએ …..sundar gazal….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s