ઓરસિયા પર

નોખી નક્કર ભાત ઘસું છું ઓરસિયા પર,
હું મારી ઔકાત ઘસું છું ઓરસિયા પર.

સામા કાંઠાનું ઈજન ને પગમાં લંગર,
દરિયા સાતેસાત ઘસું છું ઓરસિયા પર.

આ..હા..હા અજવાસ અને એ ખુશ્બો ભીની,
જ્યારે તારી વાત ઘસું છું ઓરસિયા પર.

દટ્ટણપટ્ટણ આળસ મરડી બેઠું થાશે,
એવા ઝંઝાવાત ઘસું છું ઓરસિયા પર.

ભાલ ઉપર લ્યો કિરણો આજે ફૂટી નિકળ્યા,
વર્ષોથી હું રાત ઘસું છું ઓરસિયા પર.

તું ગીતાના શ્લોકોનો દીવો પેટાવે,
હું અહિંયા આયાત ઘસું છું ઓરસિયા પર.

ઓશો, લલ્લી,સુર,ગાંધીની સાથેસાથે,
મીરાં ને સુકરાત ઘસું છું ઓરસિયા પર.

— પારુલ ખખ્ખર

કચ્છમાં આવેલ ૭૨ જીનાલય મંદીરના પ્રવેશદ્વાર પર ઓરસિયા પર ઘસાતા ચંદનને જોઇને લખાયેલી ગઝલ)
*ઓરસિયો=ચંદન ઘસવાનો પથ્થર
*આયાત=કુરાનની પંક્તિઓ/બાઇબલના ફકરાઓ(આયતનું બહુવચન)
*લલ્લી=કાશ્મીરની સંત કવયિત્રી લલ્લેશ્વરી
*સુર=સુરદાસ
*સુકરાત=સોક્રેટિસ

Advertisements

7 thoughts on “ઓરસિયા પર

  1. તું ગીતાના શ્લોકોનો દીવો પેટાવે,
    હું અહિંયા આયાત ઘસું છું ઓરસિયા પર.

    વાહ! વાહ!
    ઉપરોક્ત શેર વાંચીને મુખેથી ‘વાહ’ સરી પડે, અને હૃદયેથી ‘આહ’!!

  2. સાવ નોખી રદીફને ઉજાગર કરતી સુફિયાના ગઝલ..

    દરેક શે’ર મજાનાં થયા છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s